1. Polska 127 lotów
2. Włochy 43 loty
3. Egipt 28 lotów
4. Wielka Brytania 18 lotów
5. Niemcy 10 lotów
6. Tajlandia 6 lotów
7. Turcja 6 lotów
8. Etiopia 4 loty
9. Hiszpania 4 loty
10. Malta 4 loty
11. Norwegia 4 loty
12. Szwecja 4 loty
13. Tanzania 4 loty
14. Ukraina 4 loty
15. Belgia 2 loty
16. Cypr 2 loty
17. Finlandia 2 loty
18. Francja 2 loty
19. Grecja 2 loty
20. Holandia 2 loty
21. Izrael 2 loty
22. Kenia 2 loty
23. Malezja 2 loty
24. Maroko 2 loty
25. Tunezja 2 loty
26. Zjednoczone Emiraty Arabskie 2 loty